ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανθρώπινοι Πόροι & Εκπαίδευση

Στάδια εργασίας

 • Αποτύπωση των απαιτήσεων, των αρμοδιοτήτων και του διατιθέμουν budget της ζητούμενης θέσης εργασίας
 • Υπογραφή συμφωνητικού όπου αποτυπώνονται η περιγραφή του έργου, οι δεσμεύσεις της Κosmatopoulou And Partners και το κόστος.
 • Αναζήτηση υποψηφίων από διάφορες πηγές (αρχείο εταιρίας, internet, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τύπος, σωματεία εργαζομένων κ.α.)
 • Τηλεφωνική προαξιολόγηση βιοαγραφικών και κατ’ ιδίαν προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων
 • Δημιουργία short list και πληροφοριακού δελτίου για κάθε υποψήφιο της τελικής λίστας και έλεγχος συστάσεων
 • Τελικές Συνεντεύξεις υποψηφίων μαζί με τον πελάτη
 • Τελική επιλογή και στελέχωση
 • Παρακολούθηση για ένα τρίμηνο, της απόδοσης του εργαζόμενου ή στελέχους στην επιχείρηση.

Θέσεις εργασίας για τις οποίες αναλαμβάνουμε στελεχώσεις: Sales Manager, Στελέχη Μάρκετινγκ , Στελέχη New Business, Υπεύθυνο Εξαγωγών, Product Manager, Πωλητές, , Merchandisers, Γραμματεία Πωλήσεων κ.α.

Βασικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Θεματικά πεδία:

 • Τεχνικές Πωλήσεων
 • Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση – Διαχείριση Παραπόνων
 • Λειτουργία τμήματος Marketing
 • Λειτουργία τμήματος Product Management
 • Στρατηγικές Marketing

Customized Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης