ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Product Management

Το δίκτυο αναλαμβάνει στον τομέα του ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ τρεις κατηγορίες υπηρεσιών:

Α. Σχεδιασμός Στρατηγικής Product

 • Μελέτη και αξιολόγηση υφιστάμενου πορτφόλιου προϊόντων (είδη, πωλήσεις σε ποσότητα και αξία ανά 3ετία, ποιότητα, χαρακτηριστικά, συσκευασία, ανταγωνισμός, τιμή κ.α.)

Καθορισμός επιμέρους χαρακτηριστικών επιλογής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που οδηγούν τον καταναλωτή στην απόφαση αγοράς. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

- Το Concept (η ιδέα του προϊόντος που θα το κάνει πιο ελκυστικό στους καταναλωτές και με την οποία θα εμφανιστεί στην αγορά).

- Το positioning (η θέση που θέλουμε να λάβει το προϊόν στο μυαλό του καταναλωτή. Προσφέρει στους καταναλωτές λόγους αγοράς; παρουσιάζει οφέλη; τα συνδέει με το κοινό-στόχος;).

- Το image (σχηματίζεται από το είδος του προϊόντος, το όνομα (brand name), τη συσκευασία, την τιμή, τα σημεία πώλησης, την επικοινωνία).

Β. New Product Research & Development

Στάδια – εργασίες υπηρεσίας:

 • Έρευνα τάσεων/ αναγκών/ επιθυμιών καταναλωτή
 • Έρευνα ανταγωνισμού
 • Ανάλυση υφιστάμενου πορτοφολιού και εντοπισμός ελλείψεων κατηγοριών ή ειδών
 • Αναζήτηση νέων Concepts
 • Περιγραφή νέου προϊόντος (κατηγορίας ή είδους) και συσχετισμός με διαδικασία παραγωγής ή προμηθευτές & Οικονομική αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη
 • Δοκιμή προϊόντος στην αγορά και δοκιμή συσκευασίας (προαιρετικές έρευνες)
 • Ολοκλήρωση/ συντονισμός - προετοιμασία δειγματισμού ή σχεδιασμός λανσαρίσματος
 • Εκπαίδευση πωλητών

Γ. Οργάνωση τμήματος Product Management

Το τμήμα Product Management είναι αρμόδιο για την έρευνα-σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και για την παρακολούθηση του πορτφόλιου προϊόντων της επιχείρησης και τον σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των σχετικών στρατηγικών και ενεργειών Μάρκετινγκ (trade & consumer) με στόχο τις πωλήσεις και την υποστήριξη των καναλιών διανομής.

H εταιρία μας αναλαμβάνει:

 • τη στελέχωση του τμήματος
 • την εκπαίδευση των στελεχών
 • την οργάνωση του τμήματος σε επίπεδο διαδικασιών, περιγραφών θέσεων εργασίας και εσωτερικών δελτίων τμήματος όπως δελτία προγραμματισμού, αναφορές αποτελεσμάτων, προτάσεων, reports κ.α.
 • τη συμβουλευτική υποστήριξη στην αναγκαία παραμετροποίηση του λογισμικού της επιχείρησης για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος
 • την κατηγοριοποίηση των προϊόντων (ΟΜΑΔΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ κ.λ.π.)