ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Marketing & Sales Development

Ανάπτυξη πωλήσεων

Τι κάνουμε για την επιχείρηση που ενδιαφέρεται να αναπτύξει τις πωλήσεις της στην ελληνική αγορά:

Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου, διερεύνηση ανταγωνισμού, εντοπισμός ελκυστικότερων καναλιών (σχετικών µε τα υπό πώληση είδη).

Προετοιμασία:

 • Καθορισμός Στρατηγικής
 • Δόμηση επιστολών / news letters και εμπορικών καταλόγων (µε έμφαση στα πλεονεκτήματα των προϊόντων) για την αρχική προσέγγιση για κάθε κατηγορία προϊόντων όσο το δυνατόν πιο περιεκτικές οι οποίες πρέπει να παραπέμπουν σε ένα καλό web site
 • Χρήση υποψήφιου πελατολογίου από διαθέσιμους καταλόγους και συµπλήρωση µε αναζήτηση νέων


Εφαρμογή:

 • Έναρξη επαφών, reporting, συνεργασία µε επιχείρηση για αποστολή δειγμάτων και κάθε άλλου σχετικού θέματος όπως τιμές, εκπτώσεις κ.λ.π.
 • Προτάσεις και εφαρμογή δράσεων για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη είσοδο στις αγορές στόχους (επικοινωνία, απαραίτητα ταξίδια, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.α.)
 • Τοποθέτηση προϊόντων στην ελληνική αγορά και αποστολή παραγγελιών
 • Διαχείριση κάθε σχετικού θέματος


Οφέλη πελατών

 • Οικονομία από την διαχείριση εσωτερικού τμήματος πωλήσεων
 • Ανάπτυξη πωλήσεων
 • Μείωση Χρηματοοικονομικού κόστους
 • Εξοικονόμηση Χρόνου