ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οργάνωση Τμήματος Customer Service

Αξιολόγηση και εκπαίδευση τμήματος εξυπηρέτησης πελατών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την οργάνωση του τμήματος Customer service της επιχείρησής σας. Ένα τμήμα σημαντικό για το After sales service που στόχο έχει την δημιουργία ικανοποιημένων πελατών και παράλληλα την εφαρμογή ενεργειών προώθησης πωλήσεων με τελικό στόχο την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησής σας.

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού εξυπηρετώντας σωστά τους πελάτες σας.

Υπηρεσίες:

  • Αξιολόγηση - στελέχωση τμήματος εξυπηρέτησης πελατών
  • Υποστήριξη στην παραμετροποίηση δικού σας λογισμικού ή CRM,
  • Καταγραφή, κατηγοριοποίηση πελατών και του προφίλ τους (κανάλι, τύπος πελάτη, τμ κ.α.)

Εκπαίδευση: προϊοντική και τεχνικών τηλεφωνικής επικοινωνίας, διαχείριση κρίσεων κ.α. Επίσης scripts (σενάρια) και role play για την προσέγγιση του πελάτη σε περιπτώσεις: εφαρμογής ενέργειας προώθησης πωλήσεων, αρνητικής απάντησης σε πρόβλημα/ παράπονο, ενημέρωσης κ.α.