ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Μαρία Κοσματοπούλου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

1. Κομηνών 17, Θεσσαλονίκη ΤΚ 54624
2. ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Ζώνη Δ' | Οδός 14, Ο.Τ. 53 Β2 | Τ.Κ.: 57022
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 795 101-102 | Κιν.: 6976 600 353
mkosmatopoulou@gmail.com
info@kapanetwork.gr

17 Komninon, Thessaloniki, P.C. 54624
In.Zo Sindos, Zone D', 14 Street, 53,B2, P.C. 57022

info@kapanetwork.gr


Λήψη πληροφοριών σε μορφή: Εικονική κάρτα (vCard)

(προαιρετικό)