ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία

Στοιχεία

Μαρία Κοσματοπούλου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

6976600353
Ι.ΠΕ Σίνδου Ζώνη Δ' | Οδός 14, Ο.Τ. 53 Β2 | Τ.Κ.: 57022
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 795 101-102 | Κιν.: 6976 600 353

In.Zo Sindos, Zone D', 14 Street, 53,B2, P.C. 57022

Λήψη πληροφοριών σε μορφή: Εικονική κάρτα (vCard)