ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδικά πακέτα υπηρεσιών

ΔΩΡΕΑΝ Προσχέδιο Μάρκετινγκ - Ανάπτυξης πωλήσεων

Θέλετε να δείτε χωρίς κόστος, τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να αναπτυχθεί η επιχείρησή σας; Θέλετε να σιγουρευτείτε για τη στρατηγική σας; Η εταιρία μας αναλαμβάνει χωρίς κόστος να ετοιμάσει για εσάς ένα προσχέδιο των βασικών στρατηγικών που πρέπει να ακολουθήσετε.

Πως δουλεύουμε:

- Σας αποστέλλουμε σύμβαση εμπιστευτικότητας που σας κατοχυρώνει, για την παροχή μιας σειράς δευτερογενών πληροφοριών της επιχείρησής σας

- Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την παραλαβή των πληροφοριών πραγματοποιείται μια συνάντηση για συζήτηση επι των πληροφοριών και τυχόν διευκρινήσεων

- Οι Σύμβουλοι επεξεργάζονται τα δεδομένα και σας καταθέτουν προσχέδιο ανάπτυξης πωλήσεων και στρατηγικής σε 15 μέρες μέχρι ένα μήνα.

Το προσχέδιο δεν συνδέεται με υποχρεωτική συνεργασία.