ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδικά πακέτα υπηρεσιών πωλήσεων από 500 ευρώ το μήνα

Πακέτο υπηρεσιών ανάπτυξης πωλήσεων

H διαρκής οικονομική κρίση που μαίνεται στην Ελλάδα αλλά και στο παγκόσμιο επιχειρηματικό σκηνικό έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις των επιχειρήσεων κάθε κλάδου ενώ έχει αλλάξει σημαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες με κύρια σημεία:

- οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα προσφορών και PL

- επιλέγουν με κυρίαρχο κριτήριο την τιμή

- έχουν μειώσει τις εξόδους τους για διασκέδαση (εστίαση κ.λ.π.)

- έχουν μειώσει το ύψος των εβδομαδιαίων αγορών τους για τρόφιμα – ποτά (μείωση ποσότητας)

- αναβάλουν αγορές που μπορούν να περιμένουν

Κάθε μικρή και μεσαία εταιρία τροφίμων της χώρας μας, ως μέρος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και άμεσα επηρεαζόμενη από την διαμορφωθείσα κατάσταση, πρέπει να ανασχεδιάσει τη στρατηγική μάρκετινγκ και να υιοθετήσει νέες τακτικές ανάπτυξης των πωλήσεών της στην ελληνική αγορά.

Οι τρόποι είναι:

 • η αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής
 • η ανάπτυξη σε νέα και στα υφιστάμενα κανάλια της αγοράς
 • η παραγωγή νέων σειρών και η δημιουργία επιμέρους Brands που θα διασφαλίσουν εμπορική ευελιξία
 • η αναδιοργάνωση των πωλήσεων και της εταιρικής του λειτουργίας με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας
 • η ανανέωση της εταιρικής και προιοντικής εικόνας
 • η ορθολογικοποίηση και αναδιαχείριση των λειτουργικών και άλλων δαπανών


Προσφερόμενες υπηρεσίες πακέτου

Οι Σύμβουλοι θα αναλάβουν να διαμορφώσουν και υλοποιήσουν, σε συνεργασία με τη διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη, την αναδιοργάνωση των πωλήσεων, το πλάνο ανάπτυξης πωλήσεων και να οργανώσουν τους διασυνδεόμενους νευραλγικούς τομείς της επιχείρησης σε όσα σημεία απαιτείται για την καλύτερη λειτουργία των πωλήσεων όπως οι τομείς:

 • Customer service
 • Μηχανογράφηση

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τους συμβούλους στην κατεύθυνση αυτή είναι:

1. Product Management

Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου προϊόντων: επεξεργασία πωλήσεων ανά κωδικό, έλεγχος κόστους προϊόντος υφιστάμενων κωδικών, υπολογισμοί περιθωρίου κέρδους κ.λ.π.

Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης του μήκους και βάθους (ποικιλία) της υφιστάμενης γκάμας και προτάσεις δημιουργίας και ανάπτυξης σειρών και νέων προϊόντων που θα συσχετίζονται με την στρατηγική πωλήσεων.

Η εταιρία μας θα αξιολογήσει τα προϊόντα, θα εντοπίσει τυχόν ελλείψεις και θα αναδιατάξει τη γκάμα προϊόντων (με υφιστάμενα και νέα είδη/ κατηγορίες, brands) που θα σχετίζεται με τη στρατηγική προϊόντος και τα κανάλια διανομής με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων.

2. Δίκτυα Διανομής

Μελέτη υφιστάμενης δομής και οργάνωσης διανομής. Εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών και σχεδιασμός στρατηγικής για τα κανάλια διανομής.

Τα κανάλια διανομής χωρίζονται σε: α) Κανάλια λιανεμπορίου όπως τα σουπερ μάρκετ, λιανέμποροι, πολυκαταστήματα, ειδικά καταστήματα, οργανισμοί Franchising κ.α. β) Κανάλια χονδρεμπορίου όπου ανήκουν κυρίως οι υπερχονδρέμποροι, χονδρέμποροι κ.α.

Οι Σύμβουλοι, θα ανασχεδιάσουν τη δομή των πωλήσεων και θα προγραμματίσουν τη διαδικασία προσέγγισης, δειγματισμών κ.λ.π. προκειμένου να κλείσουν νέες συμφωνίες πωλήσεων, αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση της νέας δομής πωλήσεων όπως θα προκύψει από τις ανάγκες της ανάπτυξης της επιχείρησης στην αγορά.

3. Sales Management

Οι υπηρεσίες είναι οι εξής:


3.1. Αναδιοργάνωση Τμήματος Πωλήσεων

Διάγνωση υφιστάμενης δομής και δύναμης πωλήσεων και εντοπισμός προβλημάτων

Αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων – προτάσεων οργάνωσης/ αναδιοργάνωσης τμήματος πωλήσεων. Προβλέψεις απαιτούμενης δύναμης, υπολογισμοί επισκεψιμότητας κατόπιν ανάλυσης πελατολογίου και κατηγοριοποίησης πελατών. Προτάσεις με βάση τον επαναπροσδιορισμό της οργανωτικής δομής του τμήματος και εφαρμογή.

Αναλυτικότερα:

 • Σχέδιο Αναδιοργάνωσης τμήματος Πωλήσεων (ανάλογα: ανά γεωγραφική περιφέρεια, ανά κατηγορία πελατών)
 • Οργανόγραμμα και κοινωνιόγραμμα τμήματος
 • Κατηγοριοποίηση πελατών
 • Ανάλυση πελατολογίου και συσχετισμός με δρομολογήσεις επισκέψεων
 • Εκσυγχρονισμός τμήματος πωλήσεων, εργαλεία πωλήσεων & έντυπα λειτουργίας
 • Ανασχεδιασμός πολιτικής αμοιβών και επιβράβευσης (εφόσον απαιτείται) και σύστημα αξιολόγησης
 • Καθηκοντολόγια τμήματος Πωλήσεων και αντίστοιχες διαδικασίες, απαιτήσεις νέου προσωπικού, εσωτερικά έντυπα λειτουργίας
 • Reports πωλήσεων
 • Profile πωλητή (εύρεση νέου στελεχιακού δυναμικού)


3.2. Ανασχεδιασμός Πωλήσεων

 • Στοχοποίηση / προβλέψεις πωλήσεων σε σχέση με την επιδιωκόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης.
 • Executive Sales Information System
 • Δημιουργία τμήματος Sales Administration
 • Ξεκαθάρισμα & κατηγοριοποίηση πελατολογίου και δημιουργία Πληροφοριακού δελτίου πελατών με ανάλυση διαφόρων δεδομένων
 • Σχεδιασμός Στοχοποίησης πελατών (ετήσια, τριμηνιαία, μηνιαία)
 • Δρομολόγηση πελατολογίου ανά πωλητή
 • Καταγραφή δυνητικού πελατολόγιου και σχεδιασμός διαδικασίας ανάπτυξης σε νέα κανάλια/πελάτες. Συσχετισμός με επιδιωκόμενη ανάπτυξη επιχείρησης και στόχους πωλήσεων.
 • Σχεδιασμός SALES REPORTS
 • Σχεδιασμός Εμπορικής Πολιτικής
 • Σχεδιασμός πλάνου προωθητικών ενεργειών προς κάθε κανάλι αγοράς
 • Reporting στη Διοίκηση
 • Εκπαίδευση πωλητών


3.3. Sales Couching

Ο Σύμβουλος είναι αρμόδιος να οδηγήσει τις πωλήσεις στην επίτευξη των στόχων, εντός του προσδιορισμένου διαστήματος, μετά από διάγνωση της κατάστασης της επιχείρησης, των πωλητών/ πελατολογίου της, προϊόντων και ανταγωνισμού.

Πιο ειδικά:

 • Προσδιορισμός στόχων / προβλέψεις πωλήσεων
 • Εβδομαδιαία Παρακολούθηση Πωλήσεων
 • Παρακολούθηση στόχων
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή τακτικών για την επίτευξή τους ανά χρονικό διάστημα
 • Καθοδήγηση στο άνοιγμα νέων αγορών και πελατολογίου
 • Συνεχής υποστήριξη σε θέματα πωλήσεων και σχετικών τομέων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία τους (Customer service, διανομή, ενέργειες προώθησης πωλήσεων κ.α.)


4. Υλικό Υποστήριξης Πωλήσεων

4.1. Σχεδιασμός καταλόγου πωλήσεων

4.2. Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού εντύπου για πελάτες

4.3. Newsletters

5. Meetings

Meeting πωλήσεων: 1 φορά ανα 15 ημέρες (σε τακτική βάση)

Meeting Διοίκησης: μία φορά το μήνα